Smartschool

Smartschool is een elektronische leeromgeving, maar is gaandeweg uitgegroeid tot een breder platform dat ook hulpmiddelen bevat voor administratie, rapportering en communicatie.

Het doel van Smartschool is voor een goede uitwisseling van informatie zorgen in het onderwijs. Dit zowel tussen directie en leerkrachten als tussen leerlingen, leerkrachten en ouders.

Ook ouders krijgen bij ons op school toegang tot Smartschool. Op deze manier kunnen we als school snel informatie delen en gegevens uitwisselen.

Algemene uitleg over het gebruik van smartschool: 

Online een afspraak voor een oudercontact maken:

Gebruik van de schoolagenda voor ouders en leerlingen: